Existing Post Image

 

منیسک ها دو بافت فیبری غضروفی درون زانو هستند که موجب پایداری مفصل شده و در جذب ضربات وارد شده به زانو کمک میکنند. منیسک ها بدنبال ضربات شدید زانو ممکن است پاره شوند و یکی از اعمال جراحی رایج که امروزه زیاد انجام میشود ترمیم منیسک های پاره شده است. اینک یک مطالعه جدید این نکته را مطرح کرده است که این نوع اعمال جراحی ممکن است احترمال بروز ساییدگی و ارتروز را در مفصل زانو افزایش دهد.

در این مطالعه محققان ام ار آی زانو را در 355 زانوی ساییده شده را با همین تعداد زانوی سالم مقایسه کردند. این بررسی در افراد با سن متوسط 60 سال انجام شد که عمدتا چاق بودند. مطالعه نشان داد که همه زانوهایی که برای ترمیم پارگی منیسک تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند در عرض یکسال بعد از جراحی دچار آرتروز شده بودند ولی تنها 59 درصد زانوهایی که پارگی منیسک آنها بدون جراحی درمان شده بود در این مدت دچار آرتروز و ساییدگی شده بودند.

همین مطالعه نشان داد که از دست رفتن غضروف مفصلی در 81 درصد کسانی که تحت عمل جراحی ترمیم منیسک قرار گرفته بودند ایجاد شده بود ولی این میزان در کسانی که پارگی منیسکشان جراحی نشده بود 40 درصد اندازه گیری شد.

محققان میگویند ممکن است درمان های غیر جراحی مانند فیزیوتراپی و تقویت عضلات چهارسر ران راه بهتری برای درمان پارگی منیسک های زانو باشند.

Share →