دكتر علي اصغر مغاري، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس: قزوین، خیابان بوعلی شرقی، نرسیده به چهارراه خیام، نبش کوچه چگینی، ساختمان پزشکان حکیم، طبقه اول، واحد دوم 

do7o