دكتر علي اصغر مغاري، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
آدرس : قزوين، چهارراه خيام، ساختمان پزشكان پارس، بالاي داروخانه خيام، طبقه اول، واحد دوم