در طب فیزیکی پیشگیری بحث مهمی است و جایگاه ویژه ای دارد. ساختمان بدن آسیب پذیر است و اگر در راستای مناسب به آن فشار وارد نشود یا قوس های طبیعی کم یا زیاد شود فشارها بیشتر می شود و عوارض زیادی برای فرد دارد. به طور مثال زانوی پرانتزی یکی از بیماری های شایع در میان کودکان است یا بچه هایی که پای آنها به سمت داخل انحراف دارد یا روی پنجه پا راه می روند.

اگر این انحرافات در کودکی تشخیص داده شوند با درمان های ارتوتیک یا حرکات اصلاحی قابل درمان هستند اما اگر این مشکلات با بچه ها بماند و آنها بزرگ شوند به احتمال زیاد به عمل جراحی نیاز پیدا می کنند. مورد دیگر گودی کمر است که اگر در کودکی تشخیص داده شود مانع از عوارضی مانند دیسک کمر یا سرخوردگی مهره ها می شود.

در والدین نیز به همین صورت است. مشکلاتی مانند گودی کمر، قوز یا کمردرد عموما ریشه استخوانی ندارند و اگر زود تشخیص داده شوند، می توان آنها را با درمان های فیزیکی و ورزش های اصلاحی درمان کرد. انحرافات بزرگ در ستون فقرات واضح است و مطمئنا افراد برای درمان آن اقدام می کنند اما برخی انحرافات در ستون فقرات وجود دارد که در نگاه اول قابل تشخیص نیستند. رویکرد جدید طب فیزیکی در دنیا نیز این است که این انحرافات را تشخیص داده و درمان کند تا مانع از عوارض بعدی شود

به چه صورت می توان این انحرافات را تشخیص داد؟

سیستم های جدیدی برای ارزیابی انحرافات مختلف مفاصل از کف پا تا ستون فقرات وجود دارد که راستای درست قرار گیری مفصل را چک می کند و انحرافات را نشان می دهد. این سیستم ها در کشور ما در مرکز توانبخشی امید نیز وجود دارد. ما با این اطلاعات حرکت می کنیم. در برخی مواقع تنها ورزش های اصلاحی به بیمار داده می شود و گاهی هم مداخلات ارتوتیک صورت می گیرد.

فناوری ما را در این زمینه هم راهنمایی می کند. در گذشته برای ساخت بریس های مورد نیاز ستون فقرات باید با قالب های گچی بدن بیمار اندازه گیری می شد اما اکنون اسکنرهایی ساخته شده که با نور سفید یا لیزر کار می کنند. این اسکنر دور بیمار حرکت می کند و حجم بریس مورد نیاز را اندازه می گیرد. البته به دلیل اثرات جانبی که لیزر بر روی چشم دارد استفاده از اسکنر نور سفید ترجیح داده می شود.