post_image

وقتي به حالت طبيعي و با زانوهاي كاملا صاف ايستاده‌ايم، بايد دو زانو و دو قوزك در كنار يكديگر قرار گيرند اما هميشه اين اتفاق نمي‌افتد و به دلايل مختلف فاصله دو زانو يا دو قوزك از هم زياد مي‌شود. پاهای پرانتزی درمورد افرادی صدق می کند که وقتی پاهایشان را جفت می کنند کناره زانوهایشان به هم نمی رسد و از هم فاصله دارد.

زانوهای پرانتزی درچند حالت اتفاق می افتد، ممکن است اسکلت بدن فرد به صورت ژنتیک و ارثی طوری طراحی شده باشد که به خودی خود زانوها به هم نمی رسند و از هم فاصله دارند که معمولا قابل اصلاح نیستند. در حالت دیگری پرانتزی شدن پاها یکی از عوارض کمبود کلسیم و نرمی استخوان هاست که در این مورد افراد زیر سن بلوغ به متخصص زانو درد مراجعه می کنند.

 عوامل‌ ایجادکننده‌ پای پرانتزی

از جمله علل به وجود آمدن زانوی پرانتزی عبارتند از:

 1- زود راه‌ افتادن‌ بچه‌

 2- چاقی‌ بیش‌ از اندازه‌

 3- نرمی‌ استخوان‌

 4- عادات‌ غلط‌

 5- قنداق‌ کردن‌ بد بچه‌

 6- عدم‌ تعادل‌ عضلانی‌  muscle Im Balance  یعنی‌ کوتاهی‌ عضلات‌ خلفی‌ داخلی‌ ران‌ و ضعف‌ عضلات‌ خلفی‌ خارجی‌ ران‌

منبع: هفته نامه سلامت، پایگاه تخصصی افزایش قد، افق پنج

Share →