post_image

با توجه به اثرات مفید لیزر، به عنوان کمک به درمان در بسیاری از بیماریهای دردناک عضلات و مفاصل پپیشنهاد می شود اما باید توجه کرد :

1- لیزرتراپی را نباید به عنوان درمان اصلی محسوب کرد بلکه تنها کمک به درمان اصلی بیمار است. مثلا در درد زانو اگر اختلالات و انحرافات تصحیح نشود و ورزشهای مناسب به بیمار داده نشود درد بیمار بر می گردد و لیزر تنها تلف کردن وقت و هزینه بیمار است.

 2- هیچ روش درمانی معجزه از جمله لیزرتراپی نمی کند. تبلیغات زیادی برای لیزردرمانی می شود. باید توجه داشت که تنها با تشخیص درست و استفاده مقدار لازم نتایج درمانی حاصل می شود.

3- توان دستگاههای لیزرها با یکدیگر متفاوت است برخی دستگاههای لیزر توان ضعیفی دارند. همچنین فرکانس لیزرها و مقدار جذب و نفوذ آنها در بافتها متفاوت است بنابراین تجویز مقدار متناسب لیزر و استفاده از دستگاه با توان کافی می تواند به بیمار کمک نماید.

4- هر روش درمانی خطرات و عوارض خاص خود را دارد لذا از روشهای درمانی مثل لیزر باید در مواردی که استفاده از آن ضروری است استفاده کرد.

منبع: دکتر بیدکی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در تهران

Share →