post_image

در گذشته تصور می شد كه ورزش كردن برای افراد مبتلا به آرتروز زیان بخش است و برخی نیز عقیده داشتند كه ورزش یكی از عوامل بروز این بیماری می باشد. اما بررسیها و تجربیات سالهای اخیر این مسئله را به اثبات رساند كه چنانچه ورزش با نظر پزشك انجام شود در كم كردن یا از بین بردن درد تأثیر دارد و تحرك و نرمی بدن بیماران را افزایش می دهد. به همین جهت در بعضی از كشورها برنامه های ورزشی خاصی چه در داخل و چه در خارج آب برای بیماران توصیه شده است.

حتی افراد معلولی كه از صندلی چرخدار استفاده می كنند نیز برخی از آنها را انجام می دهند.

حركات ورزشی در استخری كه آب آن نسبتاً گرم باشد یك نوع از این ورزشهاست. چون وزن بدن در آب كاهش می یابد به همین خاطر بیماران راحت تر حركات بدنی را در آب انجام می دهند. حتی آنهایی كه در خشكی قادر به ورزش كردن نیستند در آب به آسانی حركات لازم را انجام می دهند و از آن لذت می برند.

معمولاً این نوع ورزش در استخرهای كم عمق صورت می گیرد تا برای كسانی كه شنا نمی دانند مشكلی وجود نداشته باشد. بسیاری از افرادی كه در آب ورزش می كنند آمادگی بدنی خود را افزایش داده از دردهای ناشی از آرتروز كمتر رنج می برند. آنها حتی می توانند كارهای روزانه راتا حدی انجام دهند كه به كمك دیگران كمتر احتیاج پیدا كنند.

منبع: بچه شمرون

Tagged with:  
Share →