post_image

علت بسیاری از درد های دنبالچه نامعلوم است. بندرت ممکن است این درد به علت ضربه ( مانند زمین خوردن یا زایمان)، تحرک زیاد دنبالچه بوده و در موارد نادر عفونت، تومور یا شکستگی علت آن باشد. شیوع درد دنبالچه در زنان پنج برابر مردان است که به علت تفاوت شکل استخوان بندی لگن بین زنان و مردان میباشد.

درد دنبالچه یا کوکسیکس به علت موضعی یعنی ضایعه‌ای در خود استخوان دنبالچه و یا دردهای ارجاعی از نواحی دیگر است.

علل موضعی درد دنبالچه

علل موضعی درد دنبالچه عبارتند از : کشیدگی لیگمان ساکروکوکسیژئال ،سقوط بر روی باسن ، صدمات هنگام زایمان در خانم‌ها که موجب پارگی یا کشیدگی این لیگمان می شود. علامت اصلی این بیماری این است که هنگام نشستن و گاهی هنگام اجابت مزاج بیمار احساس درد در قسمت پایینی لگن و باسن دارد.

گاهی اوقات جابجا شدن دنبالچه در حین فشار هایی که در حین زایمان به این استخوان وارد میشود ایجاد میگردد. در حین عبور بچه از کانال زایمانی، سر بچه به استخوان دنبالچه فشار وارد میکند که میتواند موجب جابجا شدن آن شود.

در تمام موارد گفته شده به علت کشش زیادی که به دیسک بین دنبالچه و استخوان بالایی آن یعنی ساکروم وارد میشود و یا به علت کشش زیادی که به رباط های بین استخوان خاجی و استخوان ساکروم وارد میشود التهاب ایجاد شده و این التهاب موجب درد میشود.

منبع: دکتر اسحاقی ، کلینیک امید

Share →